Geen vergunning nodig voor hepatitisscreening GGD

Voor de voorgenomen pilots van de GGD om eerste generatie niet-Westerse migranten te screenen op hepatitis B en C is geen vergunning nodig op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

©iStock