Bevolkingsonderzoek

Veel ziekten kunnen tegenwoordig steeds vroeger opgespoord worden. Ook wordt er meer bekend over de risicofactoren voor het krijgen van bepaalde ziekten.

De Gezondheidsraad volgt deze ontwikkelingen en schetst de mogelijke gevolgen ervan voor screeningsprogramma’s. Daarnaast beoordeelt de raad ook vergunningaanvragen voor bevolkingsonderzoek waarover de minister van VWS een besluit moet nemen. De adviezen over bevolkingsonderzoek worden opgesteld door een vaste commissie van de raad: de Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO).