Duurzaamheid medische hulpmiddelen

Een van de uitdagingen als het gaat om het verduurzamen van de zorg is dat zorginstellingen op grote schaal afval produceren dat niet gerecycled kan worden. Het gaat vooral om medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De zorg draagt op deze manier bij aan de milieuvervuiling en aan de schadelijke effecten daarvan op de publieke gezondheid. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport verkent de Gezondheidsraad welke belemmeringen er in de zorg zijn bij duurzamer gebruik van medische hulpmiddelen en hoe het duurzaam gebruik ervan kan worden bevorderd.