Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten

Voor een gezonde en duurzame voeding is een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen nodig: de ‘eiwittransitie’. Wat betekent deze verschuiving voor het voedingspatroon en de gezondheid van de Nederlander? De Gezondheidsraad zal hierover adviseren en daarbij ingaan op verschillende aspecten, onder andere eiwitkwaliteit, mogelijke tekorten aan voedingsstoffen bij risicogroepen en consumentenvoorkeuren. De raad zal zich hierbij baseren op de nationale en internationale wetenschappelijke literatuur.

Voor de beantwoording van deze adviesaanvraag is een tijdelijke commissie samengesteld.

Stand van zaken