Vaccinatie van werknemers tegen influenza

Voor elke infectieziekte moet een werkgever zich afvragen of het nodig is dat hij de werknemer vaccinatie aanbiedt. Ten eerste om de werknemer zelf te beschermen, ten tweede om derden te beschermen tegen eventuele besmetting door de werknemer. Momenteel werkt de Gezondheidsraad aan een advies waarin criteria worden opgesteld voor het vaccineren van werknemers tegen influenza.

Stand van zaken