Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken: nieuwe vaccins

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad om mensen tussen de 60 en 75 jaar eens in de vijf jaar vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken met het vaccin PPV23. Naar aanleiding daarvan is in 2020 het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) opgezet. In april 2020, nog voordat het vaccinatieprogramma in het najaar zou starten, adviseerde de Gezondheidsraad in een spoedadvies vanwege de coronapandemie om de aanpak te herzien en te beginnen met de mensen met de hoogste leeftijden, omdat die het meest kwetsbaar zijn voor een ernstig beloop.

Nu er nieuwe vaccins beschikbaar zijn gekomen vraagt de staatssecretaris van VWS te adviseren over de mogelijkheid om in het NPPV een van de andere beschikbare vaccins in te zetten en daarbij te bezien welke gevolgen dit heeft voor de vaccinatiestrategie.