Vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken: nieuwe vaccins

Sinds 2006 krijgen jonge kinderen een pneumokokkenvaccinatie aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het huidige vaccin beschermt kinderen tegen tien typen pneumokokken. Omdat er inmiddels nieuwe vaccins zijn ontwikkeld die tegen meer typen beschermen, vraagt de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad te adviseren over de wenselijkheid van de inzet van deze vaccins in het RVP. Ook vraagt de staatssecretaris aan te geven of er een voorkeur is voor een specifiek vaccin.