Vaccinatie tegen respiratoir syncytieel virus (RSV)

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) kan bij jonge baby's ernstige ziekte veroorzaken door longontsteking of een ontsteking van de kleine luchtwegen. Vooral te vroeg geboren kinderen, kinderen met het syndroom van Down of kinderen met een aangeboren hartafwijking hebben verhoogd risico op een ernstiger ziektebeloop. Dit kan leiden tot ziekenhuisopnames. Omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn rond vaccins vraagt de staatssecretaris van VWS te adviseren over de wenselijkheid van de inzet hiervan in het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Ook vraagt de staatssecretaris aan te geven welk vaccin dan de voorkeur heeft.

Stand van zaken