Vaccinatie tegen meningokokken

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad het vaccin tegen meningokokken B niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er was nog te weinig bekend over de effectiviteit van het vaccin, die na toediening hoge koorts kon veroorzaken, vooral bij zuigelingen (lees meer in het advies Vaccinatie tegen meningokokken). Nu daar meer gegevens over zijn vraagt de staatssecretaris van VWS om dit vaccin opnieuw te beoordelen.

Meningokokken is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Vaccinatie tegen de serotypen A, C, W en Y is inmiddels opgenomen in het RVP. Meningokokken B komt vooral voor bij kinderen jonger dan 5 jaar en kan zeer ernstig verlopen.

Onder aan deze pagina vindt u verwijzingen naar eerdere adviezen van de Gezondheidsraad over vaccinatie tegen meningokokken.

Stand van zaken