COVID-19 en BCG-vaccinatie

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is een vaccin tegen tuberculose. Naast het specifieke effect op tuberculose zijn er van BCG ook zogeheten non-specifieke effecten beschreven, op andere ziekteverwekkers dan de voor tuberculose verantwoordelijke bacterie. Er vindt, onder meer in Nederland, onderzoek plaats naar het inzetten van BCG bij COVID-19. BCG-vaccinatie kan een coronavirusinfectie hoogstwaarschijnlijk niet voorkomen, maar draagt mogelijk wel bij aan een milder verloop van de ziekte. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd om te adviseren over het aanbieden van BCG-vaccinatie bij COVID-19.

Na ontvangst van de adviesaanvraag op 14 mei 2020 ging de commissie aan de slag, maar kon op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens nog geen conclusies trekken over een mogelijke rol van BCG in de strijd tegen COVID-19. Omdat er momenteel diverse onderzoeken lopen die naar verwachting belangrijke nieuwe inzichten zullen opleveren adviseerde de Gezondheidsraad de minister van VWS op 5 oktober 2020 de uitkomsten hiervan af te wachten. Wanneer die bekend zijn, zal de Gezondheidsraad opnieuw advies uitbrengen.