Hoogspanningslijnen en gezondheid deel II en III

De staatssecretaris van IenW heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd de huidige stand van wetenschap in kaart te brengen over de relatie tussen het leven in de buurt van hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s. Hoogspanningslijnen zijn een bron van extreem laagfrequentie elektromagnetische (ELF-EM) velden. De Gezondheidsraad zal in twee deeladviezen inzoomen op de relatie tussen verschillende vormen van kanker bij volwassenen en het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en de relatie tussen neurodegeneratieve ziekten (zoals de ziekte van Alzheimer) en het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen. Een eerste deeladvies, Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen is inmiddels uitgebracht. 

Stand van zaken