Rijgeschiktheidseisen bij stollingsstoornissen

Een stollingsstoornis, zoals hemofilie, is een zeldzame bloedziekte, waarbij er een grotere kans op bloedingen, blauwe plekken en nabloeden na een ingreep bestaat. In ernstige gevallen kunnen spontane bloedingen optreden in bijvoorbeeld spieren of gewrichten. Op lange termijn kunnen deze bloedingen bij onvoldoende behandeling aanleiding geven tot pijnklachten en gewrichtsbeperkingen. De Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) en de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaren (NVHB) hebben aangegeven dat de behandelmogelijkheden voor mensen met hemofilie de afgelopen jaren zijn verbeterd, waardoor ernstige beperkingen van de gewrichten zelden meer zouden optreden. Omdat er redenen zijn om de medische keuringen voor stollingsstoornissen zoals hemofilie, zoals opgenomen in de huidige Regeling eisen geschiktheid 2000 (REG2000), te heroverwegen heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Gezondheidsraad gevraagd om een advies over de risico’s die stollingsstoornissen (in het bijzonder hemofilie) met zich mee kunnen brengen voor de verkeersveiligheid.

Stand van zaken