Onderzoek met menselijke embryo’s voorbij de 14-dagen grens

In Nederland is onderzoek met embryo’s mogelijk onder strikte voorwaarden. Zo is alleen onderzoek met restembryo’s toegestaan, moet het onderzoek bijdragen aan de medische wetenschap en mogen embryo’s alleen gebruikt worden als het onderzoeksdoel niet op een andere manier bereikt kan worden. Een andere voorwaarde is dat wetenschappers embryo’s niet langer dan 14 dagen mogen laten ontwikkelen buiten het lichaam. Bij de evaluatie van de Embryowet kwam de vraag naar voren of het wenselijk is om deze termijn op te schuiven naar bijvoorbeeld 28 dagen. De minister van VWS heeft deze vraag nu bij de Gezondheidsraad neergelegd. Hij wil daarbij ook weten op welke manier invulling gegeven kan worden aan een ontwikkelingsgrens voor kunstmatige embryo’s (zogenoemde embryo-achtige structuren).