WBO FIT-IN-studie: optimale timing van de FIT na een negatieve colonoscopie in het bevolkingsonderzoek darmkanker

Het Erasmus MC vraagt een vergunning aan in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een proefbevolkingsonderzoek naar het screeningsinterval voor personen die een positieve (ongunstige) uitslag van de FIT (Functiebehoud In Transitie) hadden en daarna een negatieve (gunstige) uitslag van colonoscopie. De onderzoekers stellen dat het huidige interval van 10 jaar mogelijk te lang is en er in die tijd darmkanker zou kunnen ontstaan. Ze willen daarom binnen het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoeken wat de opbrengst is van verschillende, kortere screeningsintervallen.