Optimaliseren bevolkingsonderzoek borstkanker

De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd de stand van zaken in kaart brengen van ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn en te adviseren over mogelijkheden om het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verbeteren, rekening houdend met de beschikbare capaciteit binnen de gezondheidszorg. De vaste Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO) zal dit advies uitwerken.

Eerdere adviezen over bevolkingsonderzoek naar borstkanker: