Evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker 2022

In 2014 is gestart met een stapsgewijze invoer van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Sinds 2019 wordt de gehele doelgroep van mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar om de twee jaar uitgenodigd voor deelname. Uit onderzoek, gedaan in 2019, is gebleken dat de resultaten beter zijn dan de verwachtingen bij de start in 2014: het percentage van de doelgroep dat meedoet aan het bevolkingsonderzoek is groter, de opbrengst van darmkanker en grote poliepen is hoger en het aantal kankers dat wordt gemist is lager.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS zal de Gezondheidsraad de periode vanaf de invoering in 2014 tot en met 2020 evalueren naar nut, risico, effectiviteit en doelmatigheid. Ook zal de raad kijken naar de – medisch-technologische – ontwikkelingen en de mogelijkheden tot verbetering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Stand van zaken