Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.09 MB)

Samenvatting
(PDF, 59.02 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 55.33 KB)

Persbericht
(PDF, 186.82 KB)

Reactie minister
(PDF, 106.77 KB)

Status

Gepubliceerd, 17 december 2013

Opdrachtgever

VWS

Trefwoorden

WBO
Wet bevolkingsonderzoek
NIPT
niet-invasieve prenatale test
trisomie
Wet op het bevolkingsonderzoek: niet-invasieve prenatale test bij verhoogd risico op trisomie

De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een vergunning te verlenen voor een proefinvoering van NIPT, een nieuwe test waarmee in het bloed van de moeder onderzocht kan worden of de foetus een ernstige aangeboren afwijking heeft, zoals downsyndroom. Deze test komt dan beschikbaar voor zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op een foetus met downsyndroom. Voordeel is dat minder vrouwen een vlokkentest of vruchtwaterpunctie hoeven te ondergaan. Vooralsnog gaat het om een extra test, na de zogenoemde combinatietest.

Dit staat in het vandaag verschenen advies Wet op het bevolkingsonderzoek: niet-invasieve prenatale test bij verhoogd risico op trisomie, waarin de raad op verzoek van de minister van VWS de vergunningaanvraag beoordeelt. Tegelijk verscheen een signalement, waarin de raad NIPT vanuit ethisch perspectief belicht en plaatst in de bredere ontwikkelingen in de prenatale screening.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Vicevoorzitter:
prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde, LUMC, Leiden
Lid:
dr. E.M.M. Adang, hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. M.M. Boere-Boonekamp, hoofddocent Health Technology Services Research, University of Twente
Lid:
prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics en public health genomics, Amsterdam UMC
Lid:
dr. W.J. Dondorp, ethicus, Maastricht University
Lid:
prof. mr. J.C.J. Dute, hoogleraar gezondheidrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Lid:
dr. C.H. van Gils, hoofddocent epidemiologie, UMC Utrecht
Lid:
prof.dr. L.P. ten Kate, emeritus hoogleraar klinische genetica, VU medisch centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. I.M. van Langen, hoogleraar klinische genetica, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar public health, LUMC, Leiden
Lid:
mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist, AMC, Amsterdam
Lid:
W.A. van Veen, arts, Delft
Lid:
prof. dr. A.L.M. Verbeek, hoogleraar klinische epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. G.J. van der Wilt, hoogleraar Health Technology Assessment, Radboudumc, Nijmegen
Waarnemer:
drs. M.S. Prins, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
Waarnemer:
mr. A. Rendering, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. S.J.W. Kunst (s.kunst@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Wet op het bevolkingsonderzoek: niet-invasieve prenatale test bij verhoogd risico op trisomie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2013; publicatienr. 2013/35. ISBN 978-90-5549-984-7