Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 466.82 KB)

Status

Gepubliceerd, 31 augustus 2010

Opdrachtgever

VWS

Wet bevolkingsonderzoek: thuistest voor niet-deelneemsters aan de screening op baarmoederhalskanker (2)

In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) bracht de Commissie WBO van de raad op 31 augustus 2010 een positief advies uit aan de minister van VWS over een vergunningaanvraag van een samenwerkingsverband tussen het VU medisch centrum te Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Nijmegen, de Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, de Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het advies betreft twee gerandomiseerde trials naar HPV-thuistests. Voor deze studies worden in totaal 79 000 vrouwen benaderd die in 2007 of 2008 niet hebben gereageerd op een uitnodiging (en ook niet op een herinnering) voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De twee onderzoeksvragen betreffen: een nieuwe afname/transportmethode en een nieuw, korter vervolgtraject voor vrouwen met een positieve HPV-test.

Commissie

  • prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht, voorzitter
  • drs. R.J. Boumans, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Amsterdam, waarnemer
  • mr. dr. J.C.J. Dute, gezondheidsjurist, Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
  • prof. dr. L.P. ten Kate, emeritus hoogleraar klinische genetica, VU medisch centrum, Amsterdam
  • prof. dr. M.H. Prins, hoogleraar klinische epidemiologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum
  • dr. E.M.A. Smets, psycholoog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
  • prof. dr F. Sturmans, emeritus hoogleraar epidemiologie, Geertruidenberg
  • W.A. van Veen, arts, Gezondheidsraad, Den Haag
  • dr. L.G.M. van Rossum, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: thuistest voor niet-deelneemsters aan de screening op baarmoederhalskanker (2). Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatienr. 2010/04WBO. ISBN 978-90-5549-811-6