Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 303.48 KB)

Status

Gepubliceerd, 7 december 2006

Wet bevolkingsonderzoek: screening op darmkanker met sigmoïdoscopie of FOBT (2)

Het UMC St Radboud wil begin 2007 in de regio Nijmegen het bestaande proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker aanpassen dat behalve in Nijmegen ook in Amsterdam plaatsheeft. Het verzoek is om naast de twee al toegepaste tests op onzichtbare sporen bloed in de ontlasting (de standaard-FOBT en een immunochemische variant) als derde screeningstest sigmoïdoscopie, een kijkonderzoek van het laatste deel van de dikke darm, te beproeven. Het totale onderzoek is erop gericht duidelijkheid te krijgen over de verwachte opkomst, opbrengst en haalbaarheid van verschillende screeningstechnieken bij de invoering van bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland. In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) bracht de permanente Commissie WBO van de Gezondheidsraad op 7 december 2006 een positief advies uit over de vergunningaanvraag aan de minister van VWS .

Commissie

 • prof. dr. H. Rigter, hoogleraar afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg; Erasmus MC Rottterdam, voorzitter
 • dr. E.M.A. Bleiker, psycholoog; Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
 • dr. J.H. Dekker, huisarts; Universitair Medisch Centrum Groningen
 • prof. dr. J.J.M. van Delden. hoogleraar medische ethiek; Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. mr. dr. J.C.J. Dute, hoogleraar gezondheidsrecht; Erasmus MC Rotterdam; Universiteit Maastricht
 • prof. dr. L.P. ten Kate, emeritus hoogleraar klinische genetica; VU medisch centrum, Amsterdam
 • prof. dr. M.H. Prins, hoogleraar klinische epidemiologie; Universiteit Maastricht
 • dr. P.G. Reulings, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Amsterdam, adviseur
 • prof. dr. F. Sturmans, emeritus hoogleraar epidemiologie en gezondheidsbeleid; Erasmus MC Rotterdam
 • dr. P.M.M. Beemsterboer,  Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • W.A. van Veen, arts, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Commissie WBO. Wet bevolkingsonderzoek: screening op darmkanker met sigmoïdoscopie of FOBT (2). Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/04WBO. ISBN 90-5549-624-3