Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 276.24 KB)

Status

Gepubliceerd, 21 december 2006

Wet bevolkingsonderzoek: screenen op darmkanker via individuele risicoprofielen

Het NIPED Instituut in Amsterdam wil de opbrengst onderzoeken van een vorm van getrapte screening op dikkedarmkanker via individuele risicoprofilering met het PreventieKompas, en vergelijken met die van FOBT-screening. In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) bracht de permanente Commissie WBO van de Gezondheidsraad op 21 december 2006 een voorwaardelijk positief advies uit aan de minister van VWS over de vergunningaanvraag.

Commissie

 • prof. dr. H. Rigter, hoogleraar afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg; Erasmus MC, Rottterdam, voorzitter
 • dr. E.M.A. Bleiker, psycholoog; Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
 • dr. J.H. Dekker, huisarts; Universitair Medisch Centrum Groningen
 • prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek; Universitair MC Utrecht
 • prof. mr. dr. J.C.J. Dute, hoogleraar gezondheidsrecht; Erasmus MC, Rotterdam; Universiteit Maastricht
 • prof. dr. L.P. ten Kate, emeritus hoogleraar klinische genetica; VU medisch centrum, Amsterdam
 • prof. dr. M.H. Prins, hoogleraar klinische epidemiologie; Universiteit Maastricht
 • dr. P.G. Reulings, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Amsterdam, adviseur
 • prof. dr. F. Sturmans, emeritus hoogleraar epidemiologie en gezondheidsbeleid; Erasmus MC, Rotterdam
 • dr. P.M.M. Beemsterboer, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • W.A. van Veen, arts, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: screenen op darmkanker via individuele risicoprofielen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/06WBO. ISBN 90-5549-628-6