Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 988.23 KB)

Samenvatting
(PDF, 37.98 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 27.19 KB)

Persbericht
(PDF, 48.87 KB)

Reactie minister
(PDF, 110.84 KB)

Status

Gepubliceerd, 27 november 2013

Opdrachtgever

VWS

Trefwoorden

vaccinatie
zuigelingen
pneumokokken
Vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokkeninfecties (3)

Ruim zes jaar na invoering van vaccinatie tegen hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking door pneumokokkeninfectie is het aantal kinderen met deze ziekten drastisch verminderd. Ouderen profiteren van de verminderde circulatie van de bacterie en worden ook minder vaak ziek. Maar het kan nog beter, schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de minister van Volksgezondheid. Om goed zicht te verkrijgen op ongewenste effecten in kwetsbare groepen en op het effect van de vaccinatie op longontsteking dient de monitoring versterkt te worden. Het is niet langer nodig om baby’s vier prikken te geven; drie is genoeg.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. E.J. Ruitenberg, emeritus hoogleraar immunologie, Universiteit Utrecht; hoogleraar internationale volksgezondheid, Vrije Universiteit, Amsterdam
Vicevoorzitter:
prof. dr. J.J. Roord, hoogleraar kindergeneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam
Lid:
prof. dr. W. van Eden, hoogleraar immunologie/medische microbiologie, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. R. de Groot, hoogleraar kindergeneeskunde, Universiteit Nijmegen
Lid:
prof. dr. E. Hak, hoogleraar klinische farmaco-epidemiologie, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
dr. T.G.W.M. Paulussen, gezondheidswetenschapper, TNO Kwaliteit van Leven, Leiden
Lid:
prof. dr. M.J. Postma , hoogleraar farmaco-economie, Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog, coördinator vaccins, Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 's Hertogenbosch
Lid:
prof. dr. J.L. Severens, hoogleraar evaluatie in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid:
prof. dr. B.H. Stricker, hoogleraar farmaco-epidemiologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid:
prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick, emeritus hoogleraar preventieve en curatieve gezondheidszorg voor kinderen, Oegstgeest
Lid:
H. Vermeulen-Schakel, jeugdarts, GGD Kennemerland, Hoofddorp
Lid:
dr. M.F. Verweij, ethicus, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. H.L. Zaaijer, hoogleraar bloedoverdraagbare infecties, Academisch Medisch Centrum en Sanquin, Amsterdam
Adviseur:
dr. M.A.E. Conyn-van Spaendonck, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
Adviseur:
dr. H.E. de Melker, epidemioloog, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Adviseur:
prof.dr. L. Sanders, hoogleraar kindergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Adviseur:
dr. A.C.G. Voordouw, arts MPH, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag
Waarnemer:
dr. P.J. van Dalen, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. E.J.M. van Gils, arts
Secretaris:
dr. H. Houweling (hans.houweling@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokkeninfecties (3). Den Haag: Gezondheidsraad, 2013; publicatienr. 2013/28. ISBN 978-90-5549-977-9