Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 3.86 MB)

Samenvatting
(PDF, 38.33 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 47.63 KB)

Persbericht
(PDF, 35.49 KB)

Reactie minister
(PDF, 87.8 KB)

Status

Gepubliceerd, 2 december 2015

Opdrachtgever

VWS

Trefwoorden

vaccinatie
kinkhoest
zuigelingen
kinderen
Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie

Bij het huidige inentingsbeleid, met de eerste prik rond de leeftijd van twee maanden, blijven de allerjongsten onbeschermd tegen kinkhoest. Tegelijkertijd zijn zij het meest kwetsbaar voor de ziekte en kunnen zij er zelfs aan sterven. De Gezondheidsraad vindt dat effectieve en veilige aanvullende bescherming kan komen van antistoffen via de moeder. Dat kan door haar in het derde trimester van de zwangerschap vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden.

Beoordelingskamer Vaccinaties

Dit advies is, zoveel als nu al mogelijk is, opgesteld in de geest van een op te richten Beoordelingskamer Vaccinaties (BKV) waarin de minister van VWS samenwerking van Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland op het gebied van vaccinaties te zijner tijd wil vormgeven. Het gerelateerde advies van het Zorginstituut over vaccinatie tegen kinkhoest is beschikbaar op de website. De gezamenlijke, verbindende notitie van Zorginstituut en Gezondheidsraad is hier beschikbaar.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. J.L. Severens, vicevoorzitter Gezondheidsraad en hoogleraar evaluatie in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid:
prof. dr. M.J. Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten, Universitair Medisch Centrum Utrecht (lid tot juli 2015)
Lid:
prof. dr. E. Hak, hoogleraar klinische farmaco-epidemiologie, RU Groningen
Lid:
dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland
Lid:
prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding, Maastricht UMC
Lid:
dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en arts-infectieziektebestrijding, Amsterdam
Lid:
dr. A.J. van Hoek, gezondheidseconoom, Public Health England en London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londen
Lid:
prof. dr. R.J. van Marum, geriater, hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen, EMGO-instituut VUmc, Amsterdam en Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
Lid:
dr. F.J. Meijman, universitair hoofddocent huisartsgeneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. M.G. Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog, Bilthoven
Lid:
drs. H.J. Vermeulen-Schakel, jeugdarts, Cadier en Keer
Lid:
prof. dr. M.F Verweij, hoogleraar filosofie, Wageningen Universiteit
Lid:
prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, hoogleraar epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen
Waarnemer:
dr. M.A.E. Conyn-van Spaendonck, arts-epidemioloog/RVP-manager, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
drs. J.C. Dominicus, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
Waarnemer:
dr. M. van der Graaff, Zorginstituut Nederland, Diemen
Waarnemer:
dr. H.E. de Melker, epidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
dr. A.C.G. Voordouw, arts-microbioloog, MPH, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag
Waarnemer:
drs. J. Zwaap, Zorginstituut Nederland, Diemen

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. H. Houweling (hans.houweling@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/29. ISBN 78-94-6281-070-9