Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 626.67 KB)

Samenvatting
(PDF, 45.87 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 18.2 KB)

Persbericht
(PDF, 26.6 KB)

Status

Gepubliceerd, 1 april 2008

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Het verdient aanbeveling om het recent ontwikkelde vaccin tegen infectie met humaan papillomavirus, de veroorzaker van baarmoederhalskanker, aan te bieden aan alle meisjes van 12 jaar. Zo kunnen op termijn jaarlijks enkele honderden gevallen van baarmoederhalskanker voorkomen worden, en zo’n honderd sterfgevallen. Invoering in het Rijksvaccinatieprogramma moet echter wel gepaard gaan met langlopend onderzoek, om zo de effectiviteit en veiligheid te blijven monitoren. De wetenschappelijke gegevens beslaan nu immers pas een periode van maximaal zes jaar. Een ander punt is dat de kosten relatief hoog zijn. Nederland heeft namelijk al een succesvol programma van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, dat ook bij vaccinatie niet gemist kan worden. Maar van de extra investering in vaccinatie is wel belangrijke gezondheidswinst te verwachten. De eerste keer zou deze ook aangeboden moeten worden aan meisjes van 13 tot en met 16 jaar. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

 • prof. dr. J. van der Noordaa, emeritus hoogleraar virologie, Universiteit van Amsterdam, voorzitter
 • dr. A. Ansink, gynaecoloog / oncoloog, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam Daniel den Hoed
 • dr. M. van Ballegooijen, arts-epidemioloog, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterda, adviseur
 • prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 • prof. dr. P.J.E. Bindels; huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. J.T. van Dissel, hoogleraar interne geneeskunde/infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum
 • de heer dr. P.G.H. Janssen, huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht, adviseur
 • prof. dr. G.G. Kenter, hoogleraar oncologische gynaecologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. M.E.E. Kretzschmar, theoretisch epidemioloog, RIVM, Universiteit Utrecht, adviseur
 • prof. dr. C.J.L.M. Meijer, hoogleraar pathologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. C. Melief, hoogleraar immunohematologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • dr. H.E. de Melker, epidemioloog, Centrum voor Infectieziektebestrijding, Bilthoven
 • dr. W.G.V. Quint, moleculair bioloog, DDL Diagnostisch Laboratorium, Voorburg, adviseur
 • mr. A. Rendering, cluster Screening en Bevolkingsonderzoek van de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur
 • dr. T.G.J. van Rossum, arts, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Den Haag, adviseur
 • prof. dr. E.A.M. Sanders, hoogleraar immunologie en infecties, Universiteit Utrecht
 • W.A. van Veen, arts, Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
 • dr. H.J.C. de Vries, dermatoloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • dr. K. Groeneveld, medisch immunoloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • dr. H. Houweling, arts-epidemioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/08. ISBN 978-90-5549-702-7