Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 783.09 KB)

Samenvatting
(PDF, 64.56 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 52.35 KB)

Persbericht
(PDF, 104.54 KB)

Status

Gepubliceerd, 1 april 2008

Screening: tussen hoop en hype

Steeds meer nieuwe vormen van screening vinden hun weg naar de zorg, ook in de vorm van doe-het-zelftests. Daarin liggen kansen, maar ook bedreigingen. In twee adviezen die de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbieden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de overheid. Zij moet ervoor zorgen dat zinvolle screening beschikbaar en toegankelijk is, en burgers in staat stellen om zelf verantwoorde keuzes te maken en daarbij de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Maar ook zorgverleners hebben een taak. Zij moeten richtlijnen opstellen voor het aanbieden van screening, en zich daar ook aan houden.

Commissie

 • prof. dr. H.R. Büller, hoogleraar interne geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, voorzitter
 • prof. dr. J.M. Bensing, hoogleraar gezondheidspsychologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr. P.J.E. Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. C.M. van Duijn, hoogleraar epidemiologie en biostatistiek, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • prof. mr. J.C.J. Dute, hoogleraar gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit, Rotterdam
 • prof. dr. Y. van der Graaf, hoogleraar klinische epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr. J.D.F. Habbema, hoogleraar besliskunde, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • prof. dr. G.A. den Hartogh, hoogleraar ethiek, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. H.S.A. Heymans, hoogleraar kindergeneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. B. W.J.H. Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • dr. D. Stemerding, medisch socioloog, Universiteit Twente, Enschede
 • prof. dr. F.R. Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. A.L.M. Verbeek, hoogleraar klinische epidemiologie St Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen
 • dr. Y.A. van Duivenboden, Gezondheidsraad, Den Haag (vanaf december 2007), adviseur
 • drs. P.C. Groeneveld, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur
 • dr. P.G. Reulings, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Amsterdam, adviseur
 • W.A. van Veen, arts, Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
 • dr. W.J. Dondorp, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • mr. L.F. Stultiëns, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Screening: tussen hoop en hype. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/05. ISBN 978-90-5549-706-5