Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 191.3 KB)

Samenvatting
(PDF, 18.61 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 25.69 KB)

Persbericht
(PDF, 141.86 KB)

Reactie minister
(PDF, 100.36 KB)

Status

Gepubliceerd, 5 maart 2010

Opdrachtgever

VWS

Neonatale screening op cystic fibrosis

In 2005 constateerde de Gezondheidsraad dat pasgeborenen screenen op cystic fibrosis (taaislijmziekte) gezondheidswinst oplevert. Met de daadwerkelijke invoering diende toentertijd nog gewacht te worden omdat de toereikendheid van de screeningsmethoden nog niet was aangetoond. Uit het CHOPIN- onderzoek (Cystic fibrosis Hielprik Onderzoek bij Pasgeborenen In Nederland) blijkt dat er inmiddels een goede teststrategie beschikbaar is, en dat daarom het moment is aangebroken cystic fibrosis in de hielprikscreening op te nemen. Dit valt te lezen in het advies Neonatale screening op cystic fibrosis dat de Gezondheidsraad vandaag aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanbiedt.

Commissie

  • dr. G.C.M.L. Page-Christiaens, gynaecologe, Universitair Medisch Centrum Utrecht, voorzitter
  • prof. dr. M.F. Niermeijer, hoogleraar klinische genetica, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen, vicevoorzitter (tot 18 november 2009)
  • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics en public health genomics, VU Medisch Centrum, Amsterdam
  • mr. dr. J.C.J. Dute, gezondheidsjurist, Universiteit van Amsterdam
  • drs. P.C. Groeneveld, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarnemer
  • prof. dr. H.S.A. Heymans, hoogleraar kindergeneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
  • dr. J.G. Loeber, biochemicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
  • prof. dr. G.P.A. Smit, kinderarts, Universitair Medisch Cenntrum Groningen
  • dr. M.F. Verweij, ethicus, Universiteit Utrecht
  • dr. P.A. Bolhuis, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Neonatale screening op cystic fibrosis. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatienr. 2010/01. ISBN 978-90-5549-788-1