Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.65 MB)

Samenvatting
(PDF, 44.56 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 35.32 KB)

Persbericht
(PDF, 36.19 KB)

Reactie minister
(PDF, 3.39 MB)

Status

Gepubliceerd, 8 april 2015

Opdrachtgever

VWS

Trefwoorden

neonatale screening
hielprik
erfelijke ziekten
Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen

Kort na de geboorte krijgt bijna elke baby in ons land een hielprik. Het hielprikbloed wordt momenteel onderzocht op zeventien ziekten waarbij tijdige behandeling essentieel is om gezondheidsschade te voorkomen of te beperken. Er is geregeld discussie over de inhoud van het neonatale screeningsprogramma. Waarop moet precies worden gescreend en welke bevindingen moeten aan de ouders worden gemeld? In een vandaag uitgebracht advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beveelt de Gezondheidsraad aan veertien ziekten aan het programma toe te voegen, maar in principe af te zien van screening op niet-behandelbare aandoeningen, tenzij het belang van de pasgeborene daarmee duidelijk gediend is.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. D.D.M. Braat, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
mr. dr. B. van Beers, rechtsfilosofe, Vrije Universiteit, Amsterdam, (tot 1 december 2013)
Lid:
prof. dr. W. Foulon, hoogleraar gynaecologie en verloskunde, Universitair Ziekenhuis, Vrije Universiteit Brussel, België
Lid:
prof. dr. V.V.A.M. Knoers, hoogleraar klinische genetica, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lid:
dr. J.G. Loeber, biochemicus, voormalig Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Lid:
mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist, Academisch Medische Centrum Amsterdam (vanaf 1 december 2013)
Lid:
prof. dr. F.J.T. Staal, hoogleraar moleculaire stamcelbiologie, Leids Universitair Medische Centrum
Lid:
prof. dr. M.F. Verweij, hoogleraar filosofie, Wageningen UR
Lid:
E. van Vliet-Lachotzki, arts, beleidsmedewerker erfelijkheidsvraagstukken, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenverenigingen, Soest
Lid:
prof. dr. R.A. Wevers, hoogleraar klinische chemie van erfelijke metabole ziekten, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. F.A. Wijburg, hoogleraar metabole ziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Adviseur:
dr. G.C.M.L. Page-Christiaens, gynaecologe, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Adviseur:
dr. M. Peters, kinderhematoloog, Academische Medisch Centrum Amsterdam
Adviseur:
dr. P. Verkerk, Afdeling Jeugd, TNO, Leiden, arts, maatschappij & gezondheid en epidemioloog
Waarnemer:
drs. E. Dekkers, programmacoördinator neonatale hielprikscreening, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Waarnemer:
drs. M. Prins, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. E.C.A. Asscher (eca.asscher@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/08. ISBN 978-94-6281-050-1