Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 461.79 KB)

Samenvatting
(PDF, 24.54 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 23.75 KB)

Persbericht
(PDF, 33.97 KB)

Reactie minister
(PDF, 107.75 KB)

Status

Gepubliceerd, 11 juni 2014

Opdrachtgever

VWS

Grip op griep

Er is veel discussie over de waarde van griepvaccinatie voor gezonde 60-plussers. Volgens critici is niet bewezen dat deze ouderen baat hebben bij de jaarlijkse griepprik. De bewijskracht voor de effectiviteit is weliswaar niet optimaal, maar er zijn voldoende aanwijzingen dat vaccinatie ouderen beschermt tegen griep en de complicaties daarvan. Ook lijken de kosten van het vaccinatieprogramma binnen (inter)nationaal genoemde grenzen voor doelmatigheid te blijven. Op dit moment zijn er geen goede argumenten om gezonde zwangere vrouwen te vaccineren tegen griep. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag uitgebracht advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. H.A. Verbrugh, hoogleraar medische microbiologie, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. W.J.H.M. van den Bosch, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoogleraar virologie, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
dr. F.J. Meijman, hoofddocent afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J.A.M. van der Post, hoogleraar obstetrie en gynecologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. E.A.M. Sanders, hoogleraar pediatrische immunologie en infectieziekten, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
Lid:
prof. dr. E.W. Steyerberg, hoogleraar medische besliskunde, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. J.C. Wilschut, hoogleraar virologie, Universitair Medisch Centrum, Groningen
Lid:
prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, hoogleraar algemene epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen
Adviseur:
prof. dr. R.A.M. Fouchier, bijzonder hoogleraar moleculaire virologie, Erasmus MC, Rotterdam
Adviseur:
prof. dr. M.D. de Jong, adviseur hoogleraar medische microbiologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Adviseur:
dr. J. Wallinga, adviseur hoofd modellering van infectieziekten, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Waarnemer:
drs. J.W. van den Brink, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
drs. E.J. Schoten (ej.schoten@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Grip op griep. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/16 ISBN  978-94-6281-005-1