Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 687.62 KB)

Samenvatting
(PDF, 28.1 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 25.5 KB)

Persbericht
(PDF, 33.57 KB)

Status

Gepubliceerd, 8 maart 2007

Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling

Al vele jaren krijgen bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland een griepprik aangeboden. Het gaat dan om mensen die een extra risico lopen op complicaties of sterfte door griep, zoals hartpatiënten, mensen met diabetes, kinderen met astma en mensen boven de 65 jaar. Een nieuwe evaluatie laat zien dat elf van de huidige twaalf doelgroepen gehandhaafd kunnen worden. Verder blijkt het zinvol een aantal groepen toe te voegen. Zo laat nieuw onderzoek zien dat een griepprik ook in de groep van 60 tot 65 jaar aangewezen is. Daarnaast is het raadzaam gezondheidszorgpersoneel dat dagelijks contact heeft met patiënten te vaccineren. Zelf lopen zorgverleners geen extra risico, wel zal dat hun patiënten extra bescherming bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

 • Prof. dr. J.A. Knottnerus, Voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag; hoogleraar huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Maastricht, voorzitter
 • ir. G. van ’t Bosch, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur
 • dr. G.A. van Essen, huisarts; Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
 • drs. G. Frijstein, bedrijfsarts; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • Dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
 • Prof. dr. R. de Groot, hoogleraar kindergeneeskunde; Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen
 • dr. E. Hak, klinisch epidemioloog; Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
 • Prof. dr. J.W.M. van der Meer, hoogleraar inwendige geneeskunde; Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen
 • Prof. dr. J. van der Noordaa, emeritus hoogleraar virologie; Weesp
 • dr. W. Opstelten, huisarts; Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Utrecht
 • Prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, hoogleraar virologie; Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • Prof. dr. M.J. Postma, hoogleraar farmaco-economie; Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE), Groningen
 • dr. J.E. van Steenbergen, arts-epidemioloog; Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI); Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
 • dr. A.C.G. Voordouw, arts, master of public health; College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Den Haag
 • dr. J. Wallinga, populatiebioloog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
 • drs. I. Looijmans, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr. 2007/09. ISBN 978-90-5549-638-9