Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 47.34 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 23.27 KB)

Status

Gepubliceerd, 4 juni 2015

Opdrachtgever

VWS

Briefadvies over amendement bij NIPT-onderzoek

VUmc heeft in een amendement voorgesteld om het onderzoek naar NIPT te wijzigen. In plaats van als tweede test na een positieve combinatietest wil de aanvrager NIPT voor prenatale screening op trisomie 21, 13 en 18 als eerste screeningstest inzetten. De Gezondheidsraad oordeelt dat voor een amendement de benodigde aanpassingen te verstrekkend zijn. Daarom adviseert de raad de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om hiervoor geen vergunning te verlenen. Er kan een nieuwe uitgewerkte aanvraag worden ingediend met gebruikmaking van de suggesties van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde, LUMC, Leiden
Lid:
dr. E.M.M. Adang, hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. M.M. Boere-Boonekamp, hoofddocent Health Technology Services Research, University of Twente
Lid:
prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics en public health genomics, VU Medisch Centrum, Amsterdam, werkt bij dezelfde afdeling als de aanvrager van de studie en heeft daarom niet deelgenomen aan de totstandkoming van dit advies
Lid:
prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lid:
dr. W.J. Dondorp, ethicus, Maastricht University
Lid:
dr. mr. Y. Drewes, arts, gezondheidsjurist, LUMC, Leiden
Lid:
prof. mr. J.C.J. Dute, hoogleraar gezondheidrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Lid:
dr. C.H. van Gils, hoofddocent epidemiologie, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. I.M. van Langen, hoogleraar klinische genetica, Universitair Medisch Centrum Groningen, is betrokken bij de studie van de vergunningaanvraag en heeft daarom niet deelgenomen aan de totstandkoming van dit advies.
Lid:
prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar public health, LUMC, Leiden
Lid:
mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar medische besliskunde, LUMC, Leiden
Lid:
prof. dr. G.J. van der Wilt, hoogleraar Health Technology Assessment, Radboudumc, Nijmegen
Waarnemer:
drs. M.K. Berkhout-van der Meulen, VWS, Den Haag
Waarnemer:
mr. M.G. Kleefkens, VWS, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Briefadvies over amendement bij NIPT-onderzoek. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/15.