Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 116.29 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 14.8 KB)

Status

Gepubliceerd, 17 december 2008

Briefadvies Bijeenkomst over Q-koorts in Nederland

Op 17 december 2008 adviseerde voorzitter professor André Knottnerus minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per brief over Q-koorts in Nederland. Q-koorts is een infectieziekte die kan optreden na overdracht van de bacterie Coxiella burnetii van (vooral) geiten en schapen naar mensen. Met name in Noord-Brabant zijn er in 2008 veel meldingen van Q-koorts geweest. De brief volgt op een internationale rondetafelconferentie die in de zomer van 2008 over dit onderwerp werd gehouden onder leiding van voorzitter Knottnerus. De belangrijkste conclusies van de daar aanwezige deskundigen, afkomstig uit Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zweden, zijn door de voorzitter in de brief weergegeven.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Briefadvies Bijeenkomst over Q-koorts in Nederland. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/28.