Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 482.17 KB)

Samenvatting
(PDF, 59.33 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 38.39 KB)

Persbericht
(PDF, 97.57 KB)

Reactie minister
(PDF, 164.32 KB)

Status

Gepubliceerd, 31 augustus 2011

Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen

Om het probleem van de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica te keren, moeten bepaalde soorten antibiotica gereserveerd worden voor menselijk gebruik. Deze middelen zouden uitgesloten moeten worden van gebruik in de veeteelt, om overdracht van resistente bacteriën van dier naar mens tegen te gaan. Dit schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen dat de raad vandaag aanbiedt aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I.

Commissie

 • prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag, voorzitter
 • drs. E.J. de Boer, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, waarnemer
 • prof. dr. M.J.M. Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr. J.E. Degener, hoogleraar medische microbiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • prof. dr. J.T. van Dissel, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. J. Fink-Gremmels, hoogleraar veterinaire farmacologie en toxicologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (tot 7 juni 2011)
 • prof. dr. ir. L.O. Fresco, universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. ir. R.B.M. Huirne, hoogleraar agrarische bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit en Research Centre
 • prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans, hoogleraar medische microbiologie en infectieziektenbestrijding, VU Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. F. van Knapen, hoogleraar veterinaire volksgezondheid, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
 • dr. W. van Pelt, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, adviseur
 • drs. E.L.J.M. Pierey, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag, waarnemer
 • prof. dr. J.M. Prins, hoogleraar inwendige geneeskunde, in het bijzonder de behandeling van infectieziekten, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • prof. dr. J.A. Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
 • prof. dr. H. Vaarkamp, hoogleraar veterinaire apotheek, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
 • prof. dr. J.A. Wagenaar, hoogleraar klinische infectiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
 • dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • dr. M.F.M. Langelaar, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • drs. E.J. Schoten, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/16. ISBN 978-90-5549-851-2