Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 648.87 KB)

Samenvatting
(PDF, 31.04 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 24.95 KB)

Persbericht
(PDF, 61.29 KB)

Reactie minister
(PDF, 252.14 KB)

Status

Gepubliceerd, 3 juli 2014

Opdrachtgever

SZW/VWS

Trefwoorden

ADHD
participatie
Participatie van jongeren met psychische problemen

De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag. Hiermee is niet vastgesteld of er sprake is van overbehandeling. Daarvoor is onvoldoende bekend over gepaste zorg. Hoe dan ook moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in twee vandaag uitgebrachte adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, getiteld ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ en ‘Participatie van jongeren met psychische problemen’.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar medische ethiek, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Lid:
prof. dr. F. Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, De Bascule en Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
dr. E.A. Fliers, kinderarts, Virenze, Gorinchem
Lid:
dr. H.M.Y Koomen, universitair hoofddocent pedagogiek, onderwijskunde en lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam
Lid:
dr. L. Korevaar, lector rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
Lid:
dr. H. Kroneman, verzekeringsarts, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J Oosterlaan, hoogleraar pediatrische neuropsychologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum en Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
A.C. Paternotte, vertegenwoordiger ouders van kinderen/jongeren met leer- en gedragsstoornissen, Groenekan
Lid:
prof. dr. P.J.M. Prins, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychologie, Universiteit van Amsterdam
Lid:
prof. dr. F.C. Verhulst, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Lid:
prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC, Leiden Universiteit Medisch Centrum; hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
drs. D. Walstock, huisarts, Medisch Centrum Eudokia, Enschede
Lid:
prof. dr. J. van Weeghel, hoogleraar rehabilitatie, Universiteit van Tilburg, kenniscentrum Phrenos
Lid:
dr. T. van Wel, psycholoog en onderzoeker, ABC Altrecht, Utrecht
Lid:
prof. dr. M. de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, Universiteit Utrecht
Waarnemer:
drs. K.H.G. van den Bos-van der Ham, directie Jeugd, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
Waarnemer:
drs. M.G.K. Einerhand, directie inkomensverzekeringen en -voorzieningen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag
Waarnemer:
drs. A.M. Krug, directie Jeugd, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
Waarnemer:
drs. J. Kuipers, themadirectie jeugd, onderwijs en zorg, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag (tot december 2013)
Waarnemer:
drs. C.A.M. Vlooswijk, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag (vanaf januari 2014)

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
L.M. Cornips, MPhil (lm.cornips@gr.nl)
Secretaris:
dr. G.A.J. Soete (g.a.j.soete@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Participatie van jongeren met psychische problemen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/18. ISBN 978-94-6281-008-2