Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 587.85 KB)

Samenvatting
(PDF, 44.51 KB)

Persbericht
(PDF, 34.38 KB)

Status

Gepubliceerd, 4 februari 2015

Next generation sequencing in diagnostiek

Next generation sequencing (NGS) – technieken die het mogelijk maken snel en goedkoop het menselijk genoom of een deel daarvan in kaart te brengen – is geen toekomstmuziek meer. NGS wordt op alle afdelingen klinische genetica inmiddels gebruikt voor diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Er is aandacht nodig voor kwaliteit, kennisontwikkeling en ethische consequenties. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een signalerend advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. W.A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag
Vicevoorzitter:
prof. dr. R.A. Wevers, hoogleraar klinische chemie van erfelijke metabole ziekten, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. D.I. Boomsma, hoogleraar gedragsgenetica/genetische epidemiologie, Vrije Universiteit, Amsterdam
Lid:
prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J.P.M. Geraedts, emeritus hoogleraar genetica en celbiologie, Universitair Medisch Centrum Maastricht
Lid:
prof. dr. R.C. Hennekam, hoogleraar kindergeneeskunde/translationele genetica, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
prof. dr. A.C.J.W. Janssens, hoogleraar translationele epidemiologie, Emory University, Atlanta GA, VS
Lid:
prof. dr. V.V.A.M. Knoers, hoogleraar klinische genetica, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lid:
prof. dr. G.J.B. van Ommen, emeritus hoogleraar humane genetica, Leids Universitair Medisch Centrum
Lid:
prof. dr. M. de Visser, hoogleraar neurologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
E. van Vliet-Lachotzki, arts, beleidsmedewerker erfelijkheidsvraagstukken, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenverenigingen, Soest
Lid:
prof. dr. G.M.W.R. de Wert, hoogleraar biomedische ethiek, Universiteit Maastricht
Waarnemer:
drs. P.G. Engels, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. ir. V.W.T. Ruiz van Haperen (v.ruiz@gr.nl)
Secretaris:
dr. G.A.J. Soete (g.a.j.soete@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/01. ISBN  978-94-6281-034-1