Voorzitter:
prof. dr. M.H.N. Schermer, arts, hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
mr. A.C. de Die, advocaat, Verlink & De Die advocaten, Amsterdam
Lid:
mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, universitair docent gezondheidsrecht, UMCG en Rijksuniversiteit Groningen
Lid:
prof. dr. G.A. den Hartogh, emeritus hoogleraar ethiek, Universiteit van Amsterdam
Lid:
prof. mr. A.C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Leiden; gezondheidsjurist, KNMG, Utrecht
Lid:
prof. dr. K. Horstman, hoogleraar filosofie van de publieke gezondheid, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. C. Leget, hoogleraar zorgethiek; bijzonder hoogleraar in de ethiek van de palliatieve zorg, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
Lid:
mr. dr. M.C. Ploem, universitair docent gezondheidsrecht, AMC, Amsterdam
Lid:
dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair docent medische ethiek, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. M.A. Verkerk, hoogleraar medisch ethiek, UMCG, Groningen (tot 1 januari 2017)
Waarnemer:
mr. J.B.F. Brouwers-Verstappen, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. E.C.A. Asscher (eca.asscher@gr.nl)
Secretaris:
mr. dr. R.E. van Hellemondt (re.v.hellemondt@gr.nl)