Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 878.23 KB)

Samenvatting
(PDF, 44.9 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 23.72 KB)

Persbericht
(PDF, 25.55 KB)

Status

Gepubliceerd, 20 december 2006

Opdrachtgever

VWS

Gevolgen van rampen voor de gezondheid op middellange en lange termijn

Rampen als de cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede liggen nog vers in het geheugen. Direct na zo’n ramp treedt een draaiboek in werking voor acute hulp, en ook start de uitvoering van het nazorgbeleid. Over dit laatste aspect van het Nederlandse beleid bij rampen gaat een vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad beveelt aan het huidige Nederlandse nazorgbeleid te continueren, omdat het nauw aansluit bij de internationale wetenschappelijke bevindingen. Pijlers van het nazorgbeleid zijn op dit moment: geïntegreerde psychosociale hulpverlening; een voorziening voor informatie en advies (IAC); gezondheidsonderzoek en monitoring; en landelijke kenniscentra.

Commissie

 • prof. dr. W.G. van Aken, emeritus hoogleraar geneeskunde, Universiteit Twente, voorzitter
 • dr. G.A. van Essen, huisarts, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
 • prof. dr. B.P.R. Gersons, hoogleraar psychiatrie, lid Raad van Bestuur AMC de Meren, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • dr. J.M. Havenaar, psychiater, eerste geneeskundige GGZ Buitenamstel, Amsterdam
 • prof. dr. R.J. Kleber, hoogleraar psychotraumatologie, Klinische Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht
 • dr. ir. E. Lebret, hoofd Centrum voor Milieu-Gezondheid Onderzoek, RIVM, Bilthoven
 • prof. dr. G.J. Mulder, emeritus hoogleraar toxicologie, Universiteit Leiden
 • prof. dr. S.A. Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Groningen
 • prof. dr. H.G.M. Rooijmans, emeritus hoogleraar klinische psychiatrie, Universiteit Leiden
 • dr. M. de Vries, gezondheidswetenschapper, Impact, Amsterdam
 • dr. J. Withuis, historisch socioloog, senior onderzoeker Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie, Amsterdam
 • dr. F. Woudenberg, hoofd cluster medische milieukunde, GGD Amsterdam
 • dr. C.J.M. van den Bogaard,  Ministerie van VROM, Den Haag, adviseur
 • dr. R.R.R. Huijsman-Rubingh, Ministerie van VWS, Den Haag, adviseur
 • dr. Y.A. van Duivenboden, Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
 • mr. dr. C.J. van de Klippe,  Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Gevolgen van rampen voor de gezondheid op middellange en lange termijn. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/18. ISBN 90-5549-623-5