Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 4 MB)

Persbericht
(PDF, 126.24 KB)

Status

Gepubliceerd, 4 juli 2017

Trefwoorden

RVS
CEG
ethiek
Geslachtscellen uit het lab

De techniek waarmee in het laboratorium zaad- en eicellen gemaakt kunnen worden (in-vitrogametogenese, IVG) belooft in theorie dat iedereen een genetisch eigen kind kan krijgen, ook als dat niet op de natuurlijke manier kan. Naast de technische haken en ogen die er nog zijn, kleven hieraan ook de nodige ethische vragen. Welke risico’s zijn er bijvoorbeeld voor de gezondheid en het welzijn van kinderen die met IVG worden verwekt? Wat doet het met een kind om genetisch verwant te zijn aan slechts één ouder, of juist aan drie of meer ouders? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid roept op tot discussie over deze nieuwe voortplantingstechnologie.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Geslachtscellen uit het lab. Een ethische verkenning van in-vitrogametogenese als nieuwe voortplantingstechnologie. Signalering Ethiek en Gezondheid 2017/1. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2017. ISBN 978-90-5732-266-6