Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 539.15 KB)

Samenvatting
(PDF, 60.39 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 20.17 KB)

Persbericht
(PDF, 22.56 KB)

Status

Gepubliceerd, 18 december 2008

De radiotherapie belicht. Een vooruitblik tot 2015

Sinds jaar en dag wordt de radiotherapie in ons land van overheidswege gereguleerd op basis van een vergunningensysteem voor de radiotherapeutische centra (conform de wet bijzondere medische verrichtingen: de WBMV). De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad nu gevraagd of er gewichtige argumenten zijn tegen het beëindigen van deze directe overheidsbemoeienis met de radiotherapie, óf dat deze vorm van zorg op (korte) termijn uit de WBMV kan treden. De raad heeft de voor- en nadelen van beide opties geanalyseerd en concludeert dat mogelijke uitstroom uit de WBMV op zijn vroegst over drie tot vier jaar zijn beslag kan krijgen, op voorwaarde dat de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van de radiotherapie gewaarborgd blijven. De raad adviseert de minister verder de prioriteit te leggen bij de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding radiotherapie tot 2015. Daarvoor dient in de eerste plaats het huidige planningsbesluit radiotherapie (uit 2000) geactualiseerd te worden. Bovenstaande aanbevelingen geeft de Gezondheidraad in een advies dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag in ontvangst neemt.

Commissie

 • prof. dr. M. de Visser, hoogleraar neurologie/neuromusculaire aandoeningen Academisch Medisch Centrum Amsterdam, vice-voorzitter van de Gezondheidsraad, Den Haag, voorzitter
 • prof. dr. J.W.H. Leer, hoogleraar radiotherapie, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen, vice-voorzitter
 • J.A.M. van Doorn, beleidsmedewerker Curatieve Zorg, Ministerie VWS, Den Haag, adviseur
 • dr. G.L. Engel, Adviesbureau ‘De Hemel’, Soest, adviseur
 • drs. A.G. Koppejan-Rensenbrink, Raad van Bestuur, Integraal Kankercentrum Midden Nederland, Utrecht
 • prof. dr. J.A. Langendijk, hoogleraar radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie, Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam
 • prof. dr. P.C. Levendag, hoogleraar radiotherapie, Erasmus Medisch centrum/Daniël den Hoed Kliniek, Rotterdam
 • M.J.M. van der Ouderaa, manager Afdeling Radiotherapie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • drs. A. Slot, radiotherapeut, Directeur Radiotherapeutisch Instituut Friesland, Leeuwarden
 • prof. dr. B.J. Slotman, hoogleraar radiotherapie, VU Medisch Centrum, Amsterdam
 • dr. ir. P.H. Vos, klinisch fysicus, Dr. Bernard Verbeeten Instituut, Tilburg
 • drs. J. Welleweerd, klinisch fysicus, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • drs. M.A. Bos, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. De radiotherapie belicht. Een vooruitblik tot 2015. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/27. ISBN 978-90-5549-739-3