Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.5 MB)

Samenvatting
(PDF, 44.65 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 31.89 KB)

Persbericht
(PDF, 120.21 KB)

Reactie minister
(PDF, 124.63 KB)

Status

Gepubliceerd, 12 oktober 2016

Opdrachtgever

VWS

Onderzoek waarvan je beter wordt

Het onderzoek dat wordt gedaan in universitaire medische centra (umc’s) kan meer bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en preventie. Dat vraagt om structurele samenwerking met andere zorgverleners, patiënten en gemeenten, zodat de vragen worden onderzocht die er in de praktijk toe doen. Het verdient aanbeveling voor de financiering van dit onderzoek een fonds op te richten, waaraan belanghebbende partijen bijdragen. Verder moet verspilling van onderzoeksgeld worden tegengegaan en moet de maatschappelijke relevantie van onderzoek een rol spelen bij de beoordeling van onderzoekers.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. W.A. Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. T.A. Abma, hoogleraar participatie en diversiteit, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. P.M.M. Bossuyt, hoogleraar klinische epidemiologie, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J. Kievit, hoogleraar kwaliteit van zorg, LUMC, Leiden
Lid:
prof. dr. L.H.J. Looijenga, voorzitter Federa; hoogleraar translationele patho-oncologie, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
dr. I. Meijer, coördinator werkgroep Society Using Research (SURe), Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies (CWTS), Leiden
Lid:
prof. dr. G.J. Navis, hoogleraar nefrologie, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. S.A. Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. D. Ruwaard, hoogleraar public health and health care innovation, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. A.H. Schene, hoogleraar psychiatrie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. Y.M. Smulders, hoogleraar interne geneeskunde, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. C. Wagner, directeur NIVEL, Utrecht; hoogleraar patiëntveiligheid, VUmc, Amsterdam
Adviseur:
prof. dr. ir. J. Brug, decaan, VUmc, Amsterdam
Adviseur:
prof. dr. M.J. Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap, Chief Nursing Officer, UMC Utrecht
Adviseur:
drs. H.J. Smid, directeur ZonMw, Den Haag
Waarnemer:
ir. C.V. Neevel, VWS, Den Haag
Waarnemer:
dr. J.W.A. Ridder, OCW, Den Haag
Waarnemer:
dr. ir. C.M. Vos, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
L.M. Cornips, MPhil (lm.cornips@gr.nl)
Secretaris:
dr. J.N.D. de Neeling (nico.de.neeling@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Onderzoek waarvan je beter wordt. Een heroriëntatie op umc-onderzoek. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/14. ISBN 978-94-6281-085-3