Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 495.39 KB)

Samenvatting
(PDF, 42.79 KB)

Persbericht
(PDF, 27.95 KB)

Status

Gepubliceerd, 8 december 2008

Gezond zorgonderzoek. De toekomst van het gezondheidszorgonderzoek in Nederland

Gezondheidszorgonderzoek is het onderzoek naar de structuur, de organisatie, het functioneren en de effecten van de gezondheidszorg. De afgelopen jaren heeft deze discipline zich voorspoedig ontwikkeld. Volgens de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) is desondanks verbetering van de duurzaamheid en het gebruik van het onderzoek mogelijk en nodig. De raad geeft in zijn advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee hoofdaanbevelingen: zorg ervoor dat het vakgebied zich beter kan ontplooien én stimuleer het gebruik van het gezondheidszorgonderzoek. De raad geeft hiermee antwoord op vragen van de minister naar de omvang en de bestendigheid van het gezondheidszorgonderzoek, en de balans tussen het innovatieve onderzoek en het vraaggestuurde onderzoek.

Commissie

 • prof. dr. P.J. van der Maas, voorzitter Raad voor Gezondheidsonderzoek, voorzitter
 • drs. I. van Bennekom, directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (tot 1 april 2008), directeur Directie Langdurige Zorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag (vanaf 1 april 2008)
 • dr. H.J.J.M. Berden, directeur St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
 • dr. A. Boer, lid Raad van Bestuur College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
 • prof. dr. T.E.D. van der Grinten, emeritus hoogleraar beleid en organisatie gezondheidszorg, Erasmus MC Rotterdam
 • prof. dr. P.P. Groenewegen, hoogleraar ruimtelijke en sociale aspecten van gezondheid en gezondheidszorg, Universiteit Utrecht, directeur NIVEL (m.i.v. 1 januari 2009)
 • prof. dr. R.P.T.M. Grol, hoogleraar kwaliteit van zorg, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen
 • dr. I.M.E. Heesbeen (vanaf 1 januari 2008), senior beleidsmedewerker team Cliënt Kwaliteit en Innovatie, Actiz
 • prof. dr. N.S. Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • drs. M.E. Rompa-Kunst (t/m 31 december 2007), directeur Actiz (t/m 31 december 2007)
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar chronische zorg, Universiteit van Tilburg, hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde, Universiteit Maastricht
 • dr. ir. H.A. Smit, hoofd Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • dr. M.J. Trappenburg, politicoloog, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • prof. dr. D. Wiersma, hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • dr. M.B.J.A. Janssens, ZonMw, waarnemer (vanaf 1 juni 2008)
 • dr. ir. J. van Kammen, ZonMw, waarnemer (tot 1 juni 2008)
 • drs. W. Reijmerink, directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaarden, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, waarnemer
 • dr. S.H.M. Litjens, Gezondheidsraad/RGO, Den Haag, secretaris
 • dr. R. van der Sande, Gezondheidsraad/RGO, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Raad voor Gezondheidsonderzoek. Gezond zorgonderzoek. De toekomst van het gezondheidszorgonderzoek in Nederland. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; RGO nr. 59. ISBN 978-90-5549-736-2