Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.08 MB)

Samenvatting
(PDF, 37.34 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 17.99 KB)

Persbericht
(PDF, 41.4 KB)

Reactie minister
(PDF, 97.18 KB)

Status

Gepubliceerd, 25 april 2013

Opdrachtgever

OCW

Trefwoorden

forensische geneeskunde
Forensische geneeskunde ontleed; naar een volwaardige plaats voor een bijzondere discipline

De opleiding op het gebied van de forensische geneeskunde laat te wensen over. Dat is opmerkelijk, gezien het belang dat de samenleving hecht aan de taken die tot dit vakgebied behoren. Forensisch artsen voeren bij een melding van mogelijk niet-natuurlijk overlijden een lijkschouw uit, en ze doen sporenonderzoek bij seksueel geweld of mishandeling. Ook zijn zij belast met de zorg voor arrestanten. Op dit moment is de kwaliteit in de beroepspraktijk echter lang niet altijd gegarandeerd. Bovendien hebben artsen in andere disciplines vaak niet de vereiste kennis van de eerste stappen – melden, sporen veiligstellen – in een medisch-forensisch traject. Dit vraagt dan ook om een samenhangend pakket maatregelen. Aldus de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. W.A.B. Stalman, vice-voorzitter/decaan raad van bestuur, VU medisch centrum, Amsterdam
Lid:
dr. mr. C. Das, arts M&G, forensisch arts, hoofd forensische geneeskunde GGD Amsterdam; opleider forensische geneeskunde NSPOH, Amsterdam
Lid:
mr. dr. W.L.J.M. Duijst, forensisch arts GGD IJsselland; senior onderzoeker, Radboud Universiteit Nijmegen
Lid:
prof. dr. P. de Knijff, hoogleraar populatie genetica en evolutie genetica, Leids Universitair Medisch Centrum
Lid:
prof. dr. J. Meulenbelt, hoogleraar klinische toxicologie, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht; hoofd Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lid:
dr. H.G.T. Nijs, forensisch arts KNMG, Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag
Lid:
mr. M.C.W.M. van Nimwegen, procureur-generaal, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-Generaal, Den Haag
Lid:
prof. dr. A. Patka, hoogleraar spoedeisende hulp, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
dr. E.M. van de Putte, kinderarts algemene pediatrie/sociale pediatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lid:
prof. dr. R.J.P.M. Scholten, hoogleraar klinische epidemiologie in het bijzonder de evidence-based medicine, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam; directeur Dutch Cochrane Centre, Amsterdam
Lid:
dr. M.B.M. Soethout, onderwijscoördinator sociale geneeskunde, VU medisch centrum Amsterdam
Lid:
C.J. in 't Veld, huisarts, Brielle; tot 1 januari 2012 hoofd van de afdeling Implementatie, Nederlands Huisartsen Genootschap
Lid:
prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC, Leiden Universiteit Medisch Centrum; hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Lid:
dr. R. Visser, forensisch patholoog n.p., Riemst (België)
Lid:
dr. R. Visser, forensisch patholoog n.p., Riemst (België)
Waarnemer:
mr. D.I.M.J. Hoefnagel, directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
Waarnemer:
mr. drs. B.E. Mooijman-Venema, directie Rechtsbestel, ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag
Waarnemer:
dr. J.W.A. Ridder-Numan, directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. B.C. Godthelp (b.c.godthelp@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Forensische geneeskunde ontleed; naar een volwaardige plaats voor een bijzondere discipline. Den Haag: Gezondheidsraad, 2013; publicatienr. 2013/04. ISBN 978-90-5549-957-1