Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 2.89 MB)

Status

Gepubliceerd, 4 november 2015

Zuivel - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015

De Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad heeft in achtergronddocumenten de stand van wetenschap samengevat over het verband tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten. De werkwijze die de commissie hierbij heeft gehanteerd staat uitgebreid beschreven in het achtergronddocument Werkwijze van de commissie Richtlijnen goede voeding 2015. Conclusies over deze deelonderwerpen zijn door de commissie geïntegreerd in het advies Richtlijnen goede voeding 2015.

Contactpersonen en secretarissen

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Zuivel - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. A15/32. ISBN 978-94-6281-095-2