28 juli 2008 t/m 24 augustus 2010

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 401.34 KB)

Samenvatting
(PDF, 24.6 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 25 KB)

Persbericht
(PDF, 19.74 KB)

Status

Gepubliceerd, 24 augustus 2010

Opdrachtgever

VWS

Trefwoorden

obesitas
overgewicht
eetstoornissen
Voor dik en dun. Preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen

Veel Nederlanders – ook kinderen en jongeren – zijn te dik. Preventieprojecten tegen overgewicht en obesitas proberen de bevolking tot gezonder eten en meer bewegen te stimuleren. Maar wat doet al die aandacht voor een gezondere leefstijl met het risico op eetstoornissen? In het advies Voor dik en dun concludeert de Gezondheidsraad dat het beschikbare wetenschappelijke onderzoek te mager is om hierover uitsluitsel te geven. Het weinige dat we er over weten, vormt echter geen reden voor bezorgdheid.

Commissie

 • prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, voorzitter
 • prof. dr. ir. J. Brug, hoogleraar epidemiologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • dr. K.E. Davis, senior onderzoeker vrouwenstudies, Universiteit van Utrecht
 • dr. E.F. van Furth, klinisch psycholoog, Centrum Eetstoornissen Ursula, Leidschendam
 • prof. dr. H.W. Hoek, opleider psychiatrie, Parnassia Bavo groep, Den Haag en hoogleraar psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • prof. dr. A.T.M. Jansen, hoogleraar psychologie van eetstoornissen, Universiteit van Maastricht
 • prof. dr. F.J. Meijman, hoogleraar medische wetenschaps- en publiekscommunicatie en de geschiedenis daarvan, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • ir. R.J. Metaal, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, ambtelijk adviseur
 • dr. G. Noordenbos, klinisch psycholoog, Universiteit van Leiden
 • dr. A. Oenema, universitair docent determinanten van gezond gedrag, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • prof. dr. J.A. Romijn, hoogleraar endocrinologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. ir. J.C. Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, Vrije Universiteit, Amsterdam
 • dr. T. van Strien, psycholoog, Radboud Universiteit Nijmegen
 • dr. ir. R.M. Weggemans, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Voor dik en dun. Preventie van overgewicht en obesitas en het risico op eetstoornissen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatienr. 2010/13. ISBN 978-90-5549-813-0