Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.28 MB)

Samenvatting
(PDF, 41.9 KB)

Status

Gepubliceerd, 12 februari 2003

Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12

Vrouwen die zwanger willen worden moeten ter bescherming van het kind bij voorkeur al voor de conceptie foliumzuur slikken, en daarmee doorgaan tot in de achtste week van de zwangerschap. Dat foliumzuur ook een rol kan spelen bij de preventie van hart- en vaatziekten is op dit moment nog onvoldoende bewezen om extra inname aan te bevelen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Commissie

 • dr HKA Visser, arts, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde; Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter tot juli 2002
 • dr H van den Berg, biochemicus-voedingskundige; Voedingscentrum, Den Haag
 • ir BC Breedveld, voedingskundige; Voedingscentrum, Den Haag
 • dr ir EJM Feskens, voedingskundige-epidemioloog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, commissielid tot januari 2000
 • dr ir WHM Saris, arts, hoogleraar humane voeding; Universiteit Maastricht
 • dr HP Sauerwein, arts, hoogleraar energiestofwisseling; Universiteit van Amsterdam
 • dr ir G Schaafsma, voedingskundige; TNO Voeding, Zeist; tevens hoogleraar voeding en levensmiddelen; Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • dr WA van Staveren, voedingskundige, hoogleraar voeding van de oudere mens; Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • dr CE West, biochemicus-voedingskundige; Wageningen Universiteit en Researchcentrum; tevens hoogleraar voeding in relatie tot gezondheid en ziekte; Katholieke Universiteit Nijmegen
 • dr ir JA Weststrate, voedingskundige; Unilever, Vlaardingen
 • ir W Bosman, Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
 • dr ir CJK Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Dit advies is voorbereid door een werkgroep bestaande uit:

 • dr H van den Berg, voorzitter
 • ir BC Breedveld
 • dr CE West
 • dr ir JA Weststrate
 • dr ir JM Castenmiller, secretaris 1998 – 2000
 • ir W Bosman, secretaris 2001 -2002

Bij de voorbereiding is de externe deskundige dr ir P Verhoef (voedingskundige-epidemioloog; Wageningen Centre for Food Sciences) geraadpleegd.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr 2003/04. ISBN 90-5549-470-4