Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.04 MB)

Samenvatting
(PDF, 57.97 KB)

Persbericht
(PDF, 68.46 KB)

Status

Gepubliceerd, 27 januari 2005

Opdrachtgever

VWS

Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding

Moeten zwangere en zogende vrouwen helemaal geen alcohol drinken of kan een enkel glas geen kwaad? De adviezen verschillen nogal eens. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de enige veilige optie is: niet drinken. Ook voorafgaand aan de conceptie is niet drinken, ditmaal door beide partners, de enige keuze die schadelijke effecten uitsluit. Na de conceptie kan alcoholgebruik door de man de vrucht uiteraard niet meer schaden. Voor zwangere en zogende vrouwen ligt dat anders. Alcohol in het bloed bereikt via de placenta het ongeboren kind. Via borstvoeding kan de baby ook alcohol binnenkrijgen. In beide gevallen kunnen al bij matig gebruik negatieve effecten optreden. Vrouwen doen er dan ook goed aan af te zien van alcohol tot ze stoppen met borstvoeding. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Commissie

 • mevrouw prof. dr. J.H. Kok, hoogleraar neonatologie; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, voorzitter
 • mevrouw dr. A.H. Blankenstein, huisarts; Vrije Universiteit, Amsterdam
 • mevrouw dr. B. Boon, gezondheidswetenschapper; tot en met juli 2004: Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Woerden; vanaf augustus 2004: Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), Rotterdam
 • mevrouw dr. S. Buitendijk, reproductie-epidemioloog; TNO Preventie en Gezondheid, Leiden
 • mevrouw S.B. van Ginneken, teamleider alcohol; directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur
 • mevrouw prof. dr. J.P. Holm, hoogleraar gyneacologie en verloskunde; Academisch Ziekenhuis Groningen
 • mevrouw A.M. van Huis, verloskundige; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • de heer prof. dr. D. Lindhout, kinderarts en hoogleraar Medische Genetica; Universitair Medisch Centrum, Utrecht
 • de heer prof. dr. G.J. Mulder, hoogleraar toxicologie; Universiteit Leiden
 • de heer dr. A.H. Piersma, reproductietoxicoloog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • de heer prof. dr. E.G. Schouten, hoogleraar epidemiologie en preventie; Wageningen Universiteit
 • mevrouw dr. ir. C.J.K. Spaaij, voedingskundige; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr 2004/22. ISBN 90-5549-000-8