Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.2 MB)

Samenvatting
(PDF, 30.4 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 11.66 KB)

Persbericht
(PDF, 33.13 KB)

Status

Gepubliceerd, 18 december 2006

Richtlijnen goede voeding 2006

De zogeheten Richtlijnen goede voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Het advies vormt tevens de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land. Het vorige advies dateert van 1986. De richtlijnen in dit advies zijn getoetst aan de huidige stand van wetenschap.


Mededeling

Regelmatig wordt het advies van de Gezondheidsraad over alcohol en gezondheid dat een onderdeel vormt van de Richtlijnen goede voeding 2006, verkeerd geciteerd. Er wordt dan aangegeven dat in het advies van de Gezondheidsraad staat dat (matige) alcoholconsumptie past in een gezonde leefwijze. Dit is echter geen correcte weergave van het advies. Dat luidt: als je alcohol gebruikt, doe het dan met mate. Als je niet drinkt wordt niet aanbevolen om te gaan drinken. Het kan namelijk nooit worden uitgesloten dat dit kan leiden tot gewenning en overmatig gebruik. De Gezondheidsraad geeft aan degenen die alcohol gebruiken het advies om dit te beperken tot twee standaardglazen (mannen) of één standaardglas (vrouwen) per dag. Overmatig alcoholgebruik hangt samen met een hoger risico op aandoeningen aan de hersenen, lever, maag en hart en vaten. Matig alcoholgebruik gaat gepaard met een lager risico van hart- en vaatziekten. Voor vrouwen neemt echter het risico op borstkanker toe met het aantal glazen. Piekgebruik wordt ontraden, evenals het gebruik van alcoholische dranken door jongeren in de leeftijd tot 18 jaar en voor vrouwen die zwanger zijn of dat kunnen of willen worden, en voor vrouwen die borstvoeding geven.
 

Commissie

  • prof. dr. F.J. Kok, hoogleraar voeding en gezondheid; Wageningen Universiteit, , voorzitter
  • prof. dr. J.J. van Binsbergen, huisarts, bijzonder hoogleraar voedingsleer; UMC St Radboud, Nijmegen
  • ir. B.C. Breedveld, hoofd afdeling kennis; Voedingscentrum, Den Haag
  • prof. dr. H.A. Büller, hoogleraar kindergeneeskunde; ErasmusMc, Rotterdam
  • dr. ir. E.J.M. Feskens, universitair hoofddocent voeding en epidemiologie; Wageningen Universiteit
  • ir. A.M. van der Greft,  ministerie van VWS, Den Haag, adviseur
  • dr. S. de Henauw, epidemioloog; afdeling sociale geneeskunde, Rijksuniversiteit Gent (tot april 2006)
  • dr. ir. E. Kampman, universitair hoofddocent voeding en epidemiologie; Wageningen Universiteit
  • dr. O. Korver, voormalig hoofd voedingsresearch Unilever; Rotterdam
  • ir. W. Bosman,  Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21. ISBN 90-5549-627-8