Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 916.29 KB)

Samenvatting
(PDF, 27.93 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 17.36 KB)

Persbericht
(PDF, 27.46 KB)

Status

Gepubliceerd, 28 april 2003

Overgewicht en obesitas

In de hele westerse wereld, en dus ook in Nederland, heeft overgewicht epidemische vormen aangenomen. Dat is verontrustend, want overgewicht gaat gepaard met tal van gezondheidsrisico’s, en met hoge kosten voor de gezondheidszorg. Eenmaal ontstaan overgewicht is bovendien moeilijk weer kwijt te raken. Een samenhangend pakket preventiemaatregelen is dan ook nodig. Lokale en nationale overheden, bedrijfsleven, gezondheidszorg en scholen moeten met elkaar bijdragen aan een leefomgeving die bewegen stimuleert en overconsumptie van voedsel ontmoedigt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

  •  prof. dr HCG Kemper, hoogleraar gezondheidskunde mbt bewegen, Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum, EMGO Instituut, Amsterdam, voorzitter
  • prof. dr ir J Brug, hoogleraar determinanten van de volksgezondheid, Instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Tevens bijzonder hoogleraar voedingsgedrag, Universiteit Maastricht
  • prof. dr EMH Mathus-Vliegen, maag-darm-leverarts, Academisch Medisch Centrum en bijzonder hoogleraar klinische voedings, Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr ir JC Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum, Amsterdam
  • dr ir M Stasse-Wolthuis, voedingskundige, Stasse Consultancy, Udenhout
  • prof dr RW Trijsburg, hoogleraar psychotherapie, Instituut Medische Psychologie en Psychotherapie, Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Tevens bijzonder hoogleraar vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie, Universiteit van Amsterdam
  • ir W Bosman, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Overgewicht en obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr 2003/07. ISBN 90-5549-477-1