Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 944.52 KB)

Samenvatting
(PDF, 60.47 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 95.18 KB)

Persbericht
(PDF, 134.62 KB)

Reactie minister
(PDF, 23.97 KB)

Status

Gepubliceerd, 29 november 2011

Opdrachtgever

VWS

Trefwoorden

ondervoeding
ouderen
Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding bij ouderen wordt gezien als een belangrijk gezondheidsprobleem. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarom alert op tekorten aan eiwit en energie bij ouderen en geven in dat geval bijvoeding (extra eiwit en energie). Maar hoe groot dit probleem precies is en in welke gevallen bijvoeding helpt, is onduidelijk. Er is beter onderzoek nodig om de aanpak van ondervoeding te onderbouwen. Dat constateert de Gezondheidsraad in zijn advies Ondervoeding bij ouderen, dat de raad vandaag aanbiedt aan de minister van VWS.

Commissie

 • prof. dr. ir. D. Kromhout, vice-voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag, voorzitter
 • prof. dr. J.J. van Binsbergen, bijzonder hoogleraar voedingsleer en huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
 • prof. dr. H. Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie van cardiovasculaire ziekten, Erasmus Universiteit, Rotterdam
 • dr. M.A.E. van Bokhorst-de van der Schueren, senior onderzoeker diëtetiek en voedingswetenschappen, Vrije Universiteit medisch centrum, Amsterdam
 • prof. dr. R.J. Brummer, hoogleraar gastro-enterologie en klinische voeding, Universiteit van Örebrö, Zweden; hoogleraar medische voeding en klinische diëtetiek, Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. ir. C.P.G.M. de Groot, bijzonder hoogleraar voeding van de oudere mens, Wageningen University and Research Centre
 • dr. J.A. Iestra, stafmedewerker afdeling diëtetiek en voedingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr. L. van Loon, bijzonder hoogleraar fysiologie van inspanning met bijzondere aandacht voor de rol van voeding, Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • ir. R.J. Metaal, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Den Haag, waarnemer
 • prof. dr. B.W.J.H. Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, Vrije Universiteit medisch centrum, Amsterdam
 • prof. dr. H. Pijl, hoogleraar diabetologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit medisch centrum, Amsterdam
 • dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Ondervoeding bij ouderen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/32. ISBN 978-90-5549-868-0