Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 354.65 KB)

Samenvatting
(PDF, 33.57 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 24.96 KB)

Persbericht
(PDF, 21.29 KB)

Status

Gepubliceerd, 27 april 2009

Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen

Op het gebied van microvoedingsstoffen (vitamines, mineralen en spoorelementen) is de Europese wet- en regelgeving volop in ontwikkeling. Belangrijkste doelen zijn: zorgen voor voldoende inname van deze stoffen én zorgen voor een beperkt risico op een inname hoger dan de vastgestelde veilige bovengrens van de verschillende microvoedingsstoffen. Volgens de commissie Microvoedingsstoffen van de Gezondheidsraad volstaat een gevarieerde voeding volgens de Richtlijnen Goede Voeding voor het merendeel van de algemene, gezonde bevolking. Een suppletieadvies of verrijking van voedingsmiddelen is volgens de commissie alleen wenselijk wanneer er duidelijk sprake is van gezondheidswinst. Daarom vindt zij dat alleen bepaalde risicogroepen (altijd als aanvulling op een gevarieerde voeding) extra foliumzuur of vitamines D, K of B12 nodig hebben. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het vijfde advies over microvoedingstoffen dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Commissie

 • prof. dr. ir. G. Schaafsma, emeritus hoogleraar voeding en levensmiddelen, Wageningen Universiteit / voormalig director food and health, TNO, Zeist, voorzitter
 • dr. H. van den Berg, voedingskundige, Voedingscentrum, Den Haag
 • drs. E.N. Blok, beleidsmedewerker, ministerie van VWS, Den Haag, adviseur
 • dr. H.J. Blom, klinisch biochemisch geneticus, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. ir. C.P.G.M. de Groot, hoogleraar voedingsfysiologie met bijzondere aandacht voor het verouderingsproces en de oudere mens, Wageningen Universiteit
 • dr. M. den Heijer, endocrinoloog, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
 • dr. K.F.A.M. Hulshof, voedingskundige, voorheen TNO, Zeist
 • prof. dr. P.T.A.M. Lips, hoogleraar endocrinologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen Universiteit
 • prof. dr. P.J.J. Sauer, hoogleraar kindergeneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen
 • prof. dr. ir. P. van ’t Veer, hoogleraar voeding en epidemiologie, Wageningen Universiteit
 • dr. T. Vulsma, kinderarts en endocrinoloog, Universiteit van Amsterdam Medisch Centrum
 • dr. ir. R.M. Weggemans, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/06. ISBN 978-90-5549-770-6