Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 460.83 KB)

Samenvatting
(PDF, 43.43 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 14.96 KB)

Persbericht
(PDF, 34.05 KB)

Status

Gepubliceerd, 2 december 2008

Gezonde voeding: logo's onder de loep

Sinds enkele jaren zien consumenten op de verpakkingen van etenswaren logo's verschijnen: het Gezonde Keuze Klavertje en het Ik Kies Bewust logo. Die geven aan dat het product goed zou zijn voor de gezondheid. Maar is dat ook zo? In een advies dat vandaag door prof. dr. D. Kromhout is gepresenteerd en vervolgens is aangeboden aan de Directeur Generaal Volksgezondheid ir. J.I.M. de Goeij, buigt de Gezondheidsraad zich over die vraag. De raad constateert dat de twee logo's op grond van verschillende criteria worden toegekend. Ook komen ze nog niet overeen met de officiële voedingsvoorlichting in ons land. Daardoor kunnen minder gezonde producten toch een logo krijgen. Idealiter zou er dan ook logo's moeten zijn, en set criteria voor toekenning.

Commissie

 • prof. dr. ir. D. Kromhout, vice-voorzitter Gezondheidsraad, voorzitter
 • dr. M.A.E. van Bokhorst-de van der Schueren, hoofd diëtetiek en voedingswetenschappen, VU medisch centrum, Amsterdam
 • ir. W. Bosman, voormalig secretaris van de Beraadsgroep Voeding, Gezondheidsraad, Den Haag
 • drs. J.W. van den Brink, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur
 • dr. ir. M. Dekker, universitair hoofddocent productontwerpen en kwaliteitskunde, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • prof. dr. A.W. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • dr. J.A. Iestra, stafmedewerker afdeling diëtetiek en voedingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • prof. dr. ir. F.J. Kok, hoogleraar voeding en gezondheid, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • prof. dr. H.P. Sauerwein, hoogleraar energiestofwisseling, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • prof. dr. N.K. de Vries, hoogleraar gezondheidsvoorlichting en opvoeding, Universiteit Maastricht
 • prof. dr. C.M.J. van Woerkum, hoogleraar communicatiestrategieën, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • prof. dr. ir. M.H. Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • dr. ir. R. Weggemans, Gezondheidsraad, Den Haag, co-secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Gezonde voeding: logo’s onder de loep. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/22. ISBN 978-90-5549-733-1