Gezonde voeding

Welke effecten heeft voeding op de gezondheid?

De Gezondheidsraad adviseert over de effecten van voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen op de gezondheid. Andere Gezondheidsraadpublicaties binnen dit aandachtsgebied richten zich ondermeer op keuzebevorderende logo’s, productiemethoden en ecologische aspecten.

Vaste activiteiten binnen dit aandachtsgebied zijn:

  • evalueren van Richtlijnen goede voeding
  • periodiek nagaan of bestaande voedingsnormen voor energie en voedingstoffen aanpassing behoeven.